Kommunfullmäktige och beredningarna

Kommunfullmäktige
Valnämnden
Kommunrevisionen
√Ėverf√∂rmyndare i samverkan


Kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Vård- och omsorgsnämnden
Myndighetsnämnden
Socialutskottet


Kommunala bolag

Styrelsen i Båstadhem AB
Båstadhem lekmannarevisorer
Repr. till bolagsstämma med Båstadhem AB


Rådgivande organ

Kommunala tillgänglighetsrådet
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala kulturrådet
Kommunala ungdomsrådet


√Ėvrigt

Partigruppledare i KF
Nämndemän vid Helsingborgs TingsrättTroInt 8.0 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB